Proces kremacji

Jak wiadomo, istnieją różne religie, w których praktykuje się nieco inne tradycje i sposoby chowania zmarłych. Do jednej z form pogrzebu należy kremacja, która polega na spaleniu ciała. Uznana została przez wiele wierzeń, jednak nie we wszystkich krajach jest ona legalna i regularnie stosowana. Jak więc ona wygląda i jakie wiążą się z tym aspekty?

Proces kremacji najczęściej zostaje przeprowadzony w nowoczesny sposób, w piecu kremacyjnym. Może on być zasilany olejem opałowym, LPG lub gazem ziemnym. Po spaleniu, prochy zmarłego są dodatkowo rozdrabnianie w osobnym urządzeniu. Następnie umieszczane w specjalnej urnie, która jest przekazywana bliskim.

Wiele ludzi kojarzy rozsypywanie skrępowanych prochów tylko z amerykańskich filmów, jednak zagłębiając się bardziej w temat, wcale tak nie jest. Praktyka jest znana już od najdawniejszych czasów i stosowana coraz częściej w obecnych czasach. Najważniejsze jest uszanowanie i spełnienie woli zmarłego. Czy jest to możliwe we wszystkich krajach?

Rozsypywanie prochów 1

Jak wygląda prawo do rozsypywania prochów w Polsce i na świecie?

Polska jest jednym z miejsc, w których ostatnia wola o kremacji i rozsypaniu jego zwłok nie jest zgodna z prawem. Ustawa sprzed 60 lat o cmentarzach i chowaniu zmarłych uniemożliwia dokonywanie procesu kremacji i rozsypywaniu prochów, ponieważ nakazuje składanie zwłok w ściśle określonych miejscach, np. grobach ziemnych lub murowanych. Natomiast istnieje kilka krajów, gdzie ten rodzaj pochówku jest jak najbardziej możliwy.

W większości krajów Unii Europejskiej legalne jest rozsypanie prochów zmarłego w dowolnym miejscu. Można je także zatrzymać i postawić w domu, na przykład na kominku. Przykładowo w Czechach skremowane prochy mogą zostać rozdysponowane dowolnie. W Belgii oraz Bułgarii również nie ma obowiązku składania ich na cmentarzu, wystarczy tylko złożyć odpowiednią deklarację do urzędu gminy. Natomiast we Francji, jeśli prochy zmarłego zostaną rozsypane w przyrodzie, należy poinformować o tym gminę.