Nieoczekiwana sytuacja

W życiu zdarza się wiele różnych sytuacji, które wymagają od nas większego zaangażowania przez organizację spotkań rodzinnych czy dostarczanie odpowiednich dokumentów do urzędu. Taką sytuacją może być śmierć jednego z członków rodziny. W tej smutnej chwili ktoś musi zająć się zawiadomieniem o zdarzeniu właściwe osoby i złożeniem dokumentów w odpowiednim czasie.
Chcąc zorganizować pogrzeb katolicki zmarłemu, musimy posiadać odpowiednią dokumentację, a jednym z głównych dokumentów jest karta zgonu. Brak tej informacji nie pozwala na wydanie aktu zgonu.

Organizacja pogrzebu 1

Formalności

Dokumenty, które są konieczne, aby móc przeprowadzić ceremonię pogrzebową w kościele katolickim to akt zgonu otrzymany z Urzędu Stanu Cywilnego lub karta zgonu z odpowiednią adnotacją Urzędu Stanu Cywilnego o zarejestrowaniu zgonu. Należy również złożyć zaświadczenie o udzielenie sakramentu chorych i wiatyku, który otrzymujemy jeśli osoba zmarła w szpitalu lub poza parafią, do której przynależała. Niezbędne będzie również pismo wyrażające zgodę na przeprowadzenie ceremonii w innej parafii, do której zmarły nie należał. Przy organizowaniu dokumentów należy mieć przy sobie dokument tożsamości osoby zmarłej jak i również wnioskodawcy.

Dlaczego dokumenty są potrzebne?

Akt zgonu jest niezbędny, aby firma pogrzebowa mogła dokonać pochówku. Ten dokument wydawany jest przez Urząd Stanu Cywilnego. Będzie on dotyczył miejsca, w którym doszło do śmierci, bez względu na to gdzie osoba była zameldowana. Aby otrzymać ten dokument, musimy posiadać kartę zgonu, którą powinniśmy dostać od lekarza, stwierdzającego zgon. Pierwszy taki akt otrzymujemy za darmo, za każdy następny będziemy musieli zapłacić w kasie urzędu około 22 złote. Podczas tej procedury, pracownik urzędu jest zobowiązany do unieważnienia dowodu osobistego osoby zmarłej.
Karta zgonu jest podstawowym dokumentem, chcąc zorganizować pogrzeb. Składa się z dwóch części, jedna z nich to karta przeznaczona do rejestracji zgonu, a druga przeznaczona jest dla administracji cmentarza.