Podstawowe informacje

Śmierć bliskiej osoby to dla każdego trudny temat, który wiąże się z ciężkim okresem życia. Mimo smutku i panującej żałoby musimy zmierzyć się z formalnościami, które chyba dla każdego są najgorszymi czynnościami. W tym artykule chcemy pomóc Państwu w odpowiedniej organizacji pogrzebu i podkreślić najważniejsze kroki jakie jej towarzyszą. Rozumiemy, że po utracie członka rodziny nikt nie ma ochoty myśleć o sprawach związanych z organizacją pogrzebu ale jest to konieczność jakiej musimy się podjąć aby móc ostatni raz pożegnać bliskich.

Karta zgonu

Uzyskanie takiej karty następuje w różnych okoliczność, w zależności od tego, gdzie dana osoba zmarła. Jeśli zmarły przebywał podczas śmierci w szpitalu to lekarz prowadzący wyda nam taką kartę wraz z opisem leczenia i przyczyną śmierci pacjenta. W przypadku, gdy zmarły się leczył ale pozostawał w domu należy poinformować lekarza rodzinnego, który zobowiązany jest wydać taką kartę. W innych przypadkach trzeba wezwać karetkę i zawiadomić zakład pogrzebowy, który zajmie się przewozem ciała do kostnicy.

Firma pogrzebowa

Nawiązując kontakt z zakładem pogrzebowym mamy pewność, że ciało zmarłego zostanie w odpowiedni sposób przetransportowane do kostnicy, gdzie będzie znajdować się aż do pogrzebu. Ponadto zakłady mogą pomóc w organizacji pogrzebu drukując klepsydry oraz posiadają w swojej ofercie trumny lub urny i zajmują się wykonaniem wieńcy. Do skorzystania z usług zakładu pogrzebowego niezbędna będzie karta zgonu, zaświadczenie o utrzymaniu oraz dowód osobisty zmarłego.

Urząd stanu cywilnego

Po otrzymaniu karty zgonu należy się z nią udać do urzędu stanu cywilnego, gdzie zostanie wydany nam akt zgonu. Jest on niezmiernie ważny do okazania w kancelarii parafialnej lub zarządzie cmentarza, gdzie zorganizowany będzie pochówek.
Akt zgonu jest również podstawą do uzyskania zasiłku pogrzebowego i ubezpieczenia. W przypadku gdy dom lub wykorzystywane media zapisane były na zmarłego, możemy przepisać je na inną osobę okazując akt.

Pogrzeb

Po załatwieniu wszystkich formalności możemy zająć się organizacją pochówku. W tym celu musimy określić w jakim obrządku nastąpi pogrzeb.
Decydując się na pogrzeb katolicki należy udać się do parafii, która sprawuje pieczę nad cmentarzem, na którym chcemy pochować zmarłego. Wraz z księdzem ustalamy datę oraz godzinę uroczystości pogrzebowej. Jeśli nie mieliśmy wcześniej zakupionego miejsca na cmentarzu tą kwestię należy również omówić z księdzem i wykupić dane miejsce.
Po ustaleniu daty musimy skontaktować się z zakładem pogrzebowym, który wykona klepsydry, wybrać trumnę oraz kwiaty. Pracownicy mogą pomóc nam w zakupie ubrań dla zmarłego lub ubiorą go w przygotowane przez nas ubranie.
Jeśli załatwiliśmy wszystkie formalności urzędowe oraz te związane z pochówkiem, nie pozostaje nam nic innego jak godnie pożegnać bliską osobę i w należyty sposób odbyć żałobę.